14.5 Denetim Form Tanımı

İşletmenizde yapılacak denetimler için öncelikle denetim form tanımı yapılmalıdır. Denetim form tanımı özünde yapılacak denetimler için kaynaklık eden şablonlardır. Bu form tanımın içeriğini, denetimin adı, hangi denetim türüne konu olduğunu kapsamaktadır. Bu alanlar kayıt edildikten sonra soru girişleri yapılır.

İşletmenizdeki denetimlere kaynaklık edecek denetim formlarının soru girişlerinin yapıldığı alandır. Doküman, yönetmelik ve madde ilişkilendirilmesi yapılmasına olanak sağlar. Örneğin, ekranda görünen soruyu hangi kalite yönetmeliği gereğince, ilgili doküman içeriğinin kaçıncı maddesine göre sorulduğu ilişkilendirilir.

Soru gruplarını kullanmamızın amacı bir denetim sırasında sadece ilgili gruba yönelik bir filtreleme yaptırmak ve denetiminizi rahatlıkla yapılmasını sağlamaktır.

İşletmenizde yapılan denetimlerin raporunu çıktı olarak almadan önce raporunuzda görülmesini istemediğiniz alanların gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Rapor parametreleri detaylı veya daha sade bir rapor çıktısı almanızı sağlar.

Last updated