2.2 Departman Kartları

İşletmenizdeki personellerin çalıştığı bölümler buraya kaydedilir. Örneğin; insan kaynakları, pazarlama, resepsiyon, finans, muhasebe gibi." Ardından "Sicil Kartları" ekranında departman adıyla filtreleme yapılabilir (Örneğin; sadece muhasebe departmanındaki çalışanlarınızı görebilirsiniz. bknz Görsel 2). "Raporlar" ekranından ise departman bazında filtreleyip, bordro raporlarını veya sicil raporlarını burada tanımladığımız kod ve adlarına göre görüntüleyebilirsiniz.

Last updated