9.2.3 İzin Süreçleri

‘+’ butonu ile açılan pencerede süreç adı, ilgili firma, departman, unvan ve birim alanları doldurulur. Birimlere onay verecek kullanıcılar alanından ‘+’ butonu ile açılan satıra izin taleplerinde onay yetkilileri tanımlanarak kaydedilir.

Last updated