3.4 Personel Kara Liste

Herhangi bir nedenden kara listeye alınan personellerin listelendiği alandır. Sicil kartı içerisinde kara liste sebebi alanına veri girişi yapılmış personeller bu alanda listelenir. Manuel ekleme için ‘+’ butonu ile açılan satıra personelin adı, soyadı, çalıştığı departman, T.c. Kimlik numarası ve kara liste sebebi yazılarak kaydedilir.

Last updated