Elektra İK
Search
K
Comment on page

3.4 Personel Kara Liste

Herhangi bir nedenden kara listeye alınan personellerin listelendiği alandır. Sicil kartı içerisinde kara liste sebebi alanına veri girişi yapılmış personeller bu alanda listelenir. Manuel ekleme için ‘+’ butonu ile açılan satıra personelin adı, soyadı, çalıştığı departman, T.c. Kimlik numarası ve kara liste sebebi yazılarak kaydedilir.