6.1.1 Roller ve Yetkileri

Kullanıcıya özel rol verilebilir, Kullanıcı tanımları işlemler menüsünde ‘Özel Rol’ butonuna basarak açılan pencerede ‘+’ butonuna basarak verilmek istenen izin ve yetkiler (izin verilen alanda, okuma,silme, ekleme vb.) tanımlanarak kaydedilir.(bknz.2.görsel)

Kullanıcı grupları oluşturulabilir, oluşturulan grup içerisinde tanımlama yapılarak o gruba dahil kullanıcılar için verilen izin ve yetkiler belirlenebilir.

Last updated