10.2.9 Aktif Dönemde Çalışanlar

İçinde bulunulan yılda aktif olarak çalışmaya devam eden personellerin listelendiği rapordur. Aktif dönemde çalışanlar sekmesinde seçili firmada çalışan tüm personeller listelenir. Personelin işten ayrılışı yapılmış fakat sicil kartında çalışıyor butonu kapatılmamış ise rapora dahil olacaktır. İşten ayrılış tarihi olmayanlar sekmesinde çıkış tarihi olmayan personeller listelenir.

Last updated