5. E-MUHTASAR

‘+’ butonu ile açılan pencerede belgenin mahiyeti, dahil olması istenmeyen bordro tipi var ise seçilir. ‘E- Muhtasar Listesi Oluştur’ butonu ile açılan pencerede evet seçimi yapılarak liste oluşturulur.

Oluşturulan muhtasar tercihe göre xml ya da text olarak indirilir. İşlem dönemini kilitle butonu ile oluşturulan muhtasarda değişiklik yapma, silme işlemleri engellenebilir.

Last updated