2.14 Kuruluş Ayarları

Kişinin Zimmetli Olduğunda Ayrılış Engelle

Parametre aktif edildiğinde personele ait zimmet sicil kartı içerisinde (bknz. 2. görsel) geri alındı olarak işaretlenmedi ise sistem ilgili personel için çıkış yapılmasına izin vermeyecektir.

PIN Zorunlu

Parametre aktif edildiğinde, sicil kartı silme işlemleri için pin kodu oluşturmanız istenir. Sicil kartı silme işleminde sistem tarafından belirlenen pin kodunun girilmesi istenir. Pin girilmediğinde sistem silme işlemine izin vermeyecektir.

Shift Ayarları

Saatlik puantaj aktarımında kullanılacak mola zamanlarının, toplam çalışma saatinin belirlendiği alandır. Personel kontrol devam sistemi giriş çıkışlarının otomatik düzenlenmesini aktif edilebilir, sadece içinde bulunulan haftaya ait düzenlemeye izin verilebilir.

Mail Ayarları

Açılan satıra firma ve ilgili mail adresleri tanımlanarak kaydedilir. Tanımlı maillere işe giriş- işten ayrılış bildirgeleri ve izin onay maillerinin gönderim aktiflikleri seçilerek kaydedilir.

Rapor Ayarları

Hesap pusulası, E- Muhtasar gibi raporlamalara ait seçeneklerin belirlendiği alandır. Hesap pusulasında sıfır mesailerin gösterilip, gösterilmeyeceği, E- Muhtasarda eksik gün kodları 12-01 ise dahil olsun vb. seçimler yapılarak kaydedilir.

Bordro Ayarları

Oluşturulmuş bordrolarda kanun iptali yapmak için kullanılacak şifre belirleme alanıdır. Bordro menüsünde işlemler içerisinden manuel kanun iptal butonu ile seçilen bordrolarda kanun iptali için sistem tanımlanan şifreyi girmenizi isteyecektir. (bknz 2.görsel) Şifre girilmediğinde sistem kanun iptaline izin vermeyecektir.

FRX Rapor Ayarları

İşletmenin sezon yılı, çalışma istek tarihi ve işbaşı tarihi alanları doldurularak kaydedilir.

Belge Tanımları

Özlük dosyaları ve işe giriş bildirgeleri için personelden alınacak olan belgeler açılan satıra belge adı yazılarak kaydedilir. Personelden alınması zorunlu belgeler için zorunlu alanı işaretlenerek işlem tamamlanır.

Otomatik Mail Gönderici

İşletmenizdeki belgelerin otomatik olarak gönderilmesini istediğiniz mail adreslerinin girişini yapabilirsiniz.

Diğer Ayarlar

Last updated