3.2.4 İbraname

Personele ait ibraname bilgilerinin girildiği alandır. Standart ihbar bilgileri aktarılabilir, ‘+’ butonu ile manuel ekleme yapılabilir. Standart aktarım üzerinde de değişiklik yapılabilir.

Last updated