2.9 Mesai Tanımları

Standart mesaileri yükle butonu ile yüklenir. Mesai katsayısı, vergi, damga vergisi, SGK ve fiili çalışma gibi tabi olunan parametre aktif edilerek kaydedilir. Yeni bir mesai tanımı eklemek için açılan satıra ilgili mesai tanımının adı, tabi olduğu parametreler (katsayı, vergi, dv, sgk vb.) seçilerek kaydedilir.

Last updated