Elektra İK
Search
K
Comment on page

2.9 Mesai Tanımları

İşlemler menüsünde standart mesaileri yükle butonu ile standart mesai tipleri yüklenir. Mesai katsayısı, vergi, damga vergisi, SGK ve fiili çalışma gibi tabi olunan parametre aktif edilerek kaydedilir. Yeni bir mesai tanımı eklemek için, ‘+’ butonu ile açılan satıra ilgili mesai tanımının adı, tabi olduğu parametreler (katsayı, vergi, dv, sgk vb.) seçilerek kaydedilir. Eklenen mesai tanımının bordroda kullanılması için, Tanımlar -> Aylık Parametreler alanından kullanılacağı bordro tipi seçilerek, ilgili bordro tipinin mesai tanımlarına eklenerek kaydedilir.Hayat sigortası indirimi bordroda ek kesintiler alanından Hayat Sigortası İndirimi (GV İndirimli) alanına yazılmalıdır. (bknz.2.görsel) Kümülatif devirler sicil kartında ücret ve bordro alanına girilmektedir. Bordroda ek kesintiler sekmesinde ‘kümülatif devri sicil kartından al’ işaretlenip değerleri oku ve hesapla yapılmalıdır. (bknz.2.görsel) Sicil kartından seçilen engelli indirimi bordroda Gelir Vergisi Engelli İndirimi alanından görüntülenmektedir.