Elektra İK
Search
K
Comment on page

2.10 Ek Tanımları

İşlemler menüsünde standart ek – kesintileri yükle butonu ile standart ek kazanç ve ek kesinti tanımları yüklenir. Vergi, damga, SGK, işsizlik vb. seçenekler ve ek kazanç tanımlarına ilişkin katsayı, ihbar, kıdem seçenekleri tanımlanarak kaydedilir.
(1) SGK’nın ilgili döneme ait belirlediği istisna tutarları girilerek, kaydedilir. Yeni bir ek kesinti ve ek kazanç tanımlaması için ‘+’ butonu ile açılan satıra ilgili tanımın adı vergi, damga, SGK, katsayı ve istisna tutarları tanımlanarak kaydedilir. Eklenen ek tanımın bordroda kullanılması için, Tanımlar -> Aylık Parametreler alanından kullanılacağı bordro tipi seçilerek, ilgili bordro tipinin ek tanımlarına eklenerek kaydedilir.