2.10 Ek Tanımları

Standart ek kazanç ve ek kesinti tanımları yüklenir. Vergi, damga, SGK, işsizlik vb. seçenekler ve ek kazanç tanımlarına ilişkin katsayı, ihbar, kıdem seçenekleri tanımlanarak kaydedilir. Yeni bir ek kesinti ve ek kazanç tanımlaması için açılan satıra ilgili tanımın adı vergi, damga, SGK, katsayı ve istisna tutarları tanımlanarak kaydedilir.

Örnek 1: İşletmenizdeki tüm çalışanlarınıza düzenli olarak prim verecekseniz Tanımlar -> Aylık Parametreler alanından kullanılacağı bordro tipi seçilerek, ilgili bordro tipinin ek tanımlarına eklenerek kaydedilir.( bknz Görsel2)

Örnek 2: İşletmenizdeki bazı çalışanlarınıza kira yardımı verecekseniz Bordro -> Personelin seçilmesi -> Ek kazanç alanından girişi yapılıp kaydedilir.(bknz Görsel3)

Last updated