12.2 Kriterler

Değerlendirmeye esas kriterlerin tanımlandığı alandır. ‘+’ butonu ile açılan satıra kriter grubu, kodu, kriterin adı, yüzdesi tanımlanır. Kritere ait sabit , değiştirilebilir seçenekleri seçilerek kaydedilir.

Last updated