9.4.1 Eğitim Tanımları

Personele verilecek eğitim tanımlarının yapıldığı alandır. ‘+’ butonu ile açılan pencereden eğitimin konusu, içeriği ve süresi vb. alanlar doldurularak kaydedilir.

Last updated