15.3.4 K.K.T.C. İhtiyat Raporu (Yerli)

Yerli personele ait ihtiyat raporlamasıdır.

Last updated