2.11 E-Bildirge Kodları

Eksik Gün Nedenleri

Şirketinizde 30 günden az çalışmış personellerin SGK’ ya bildiriminde kullanılan eksik gün kod ve adlarının listelendiği alandır. Örneğin, eksik gün çalışması olan personelin bordrosu hesaplanırken eksik gün sayısı yazılıp, normal gün sayısından düşülerek bordro hesaplaması yapılır. (bknz Görsel2)

İşkur İşten Ayrılış Nedenleri

İşkur işten ayrılış nedenlerinin listelendiği alandır.

Ek-2 İşten Ayrılış Nedenleri

SGK işten ayrılış bildirgelerinde kullanılan işten ayrılış kod ve adlarının listelendiği alandır.

SGK - İşkur Meslek Kodları

İşe giriş bildirgelerinde kullanılan meslek kod ve adlarının listelendiği alandır.

Kanun Kodları Listesi

SGK kanun listesi bulunur. İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Resmi Tatil Takvimi

Seçilen yıla ait resmi tatil günlerinin listelendiği menüdür.

Last updated