9.5.2 Zimmetlenebilir Stok Listesi

Firmaya ait zimmetlenebilir stok listesidir. ‘+’ butonu ile açılan satıra zimmete konu stok eklenerek kaydedilir.

Last updated