10.3.5 Teşvik Detay Raporu

Seçili firmanın, belirtilen başlangıç ve bitiş aylarında yararlandığı teşvik detaylarına ilişkin rapordur.

Last updated