11.4 Bordro Listem

Sisteme giriş yapan kullanıcıya ait tüm bordroların listelendiği alandır.

Last updated