3.2.3 İzinler

Personele ait izin bilgilerinin girildiği alandır. İznin türüne göre ücretli ya da ücretsiz seçilerek açılan pencereden izne dair detaylar girilerek, kaydedilir. İznin bordroya yansıtılıp yansıtılmayacağı (bknz.2.görsel), eksik gün sebebi ve iznin yıllık izin hakedişinden düşülüp düşülmeyeceği (bknz.1.görsel) vb. seçimler yapılabilir.

(1) İznin başlangıç bitiş tarihine göre izin gün sayısı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Manuel müdahale etmek için g ün yazılı alanda parametre aktif edilmelidir.

Yazıcı kulakçık ikonundan izin formu, yıllık izin cetveli çıktıları alınabilir. (bknz.3.görsel)

Last updated