3.2.10 Çalışma Günleri

Personele ait çalışma günlerinin listelendiği alandır. Manuel ekleme için ‘+’ butonu ile açılan satıra yıl,ay,gün ve kazanç tutarı girilerek kaydedilir. Otomatik ekleme için işlemler menüsünde ‘Çalışma Günleri Ekle’ butonu ile eklenebilir.

Last updated