2.6 Aylık Parametreler

Parametrelerin tanımlanacağı firma, yıl, parametrenin başlangıç-bitiş ayları ve bordro tipi seçilerek parametreleri güncelle butonuyla ilgili yıl ve bordro tipi için parametreler otomatik olarak kaydedilir. Normal ve emekli bordro parametreleri otomatik olarak alınır. Vergiler sekmesinde ilgili yılın, ilgili bordro türüne ait, gelir vergisi dilimleri ve oranları, ilgili yıla ait engelli indirim tutar ve oranları, kıdem tazminatına ilişkin tavan tutarı bulunur. Tehlike sınıf ve durumu da ilgili alanda tanımlanır. SGK adımından kesinti oranları ve ilgili yıla ait SGK ’nın belirlediği taban- tavan ücretlerinin tanımlandığı alandır. Mesailer adımından çalışma günlerinizi ve katsayılarını belirleyebilirsiniz. Oluşturulan parametrelere, standart puantajlar girilerek, bordro oluşturma tarihini içeren parametrelerden otomatik olarak gün sayıları bordroya işlenebilir. Ek kazançlar adımından ise çalışan personellerinize ödemeyi planladığınız ikramiye, prim gibi ödemeleri ekleyebilirsiniz. Birden fazla işletmeniz var ise seçili firma değişikliği yapıp firma bazında yeni parametre oluşturabilirsiniz.

Last updated