Elektra İK
Search
K
Comment on page

2.6 Aylık Parametreler

‘+’ butonuyla açılan pencereden, parametrenin tanımlanacağı firma, yıl, parametrenin başlangıç bitiş ayları ve bordro tipi seçilerek parametreleri güncelle butonuyla ilgili yıl ve bordro tipi için parametreler otomatik olarak alınarak kaydedilir. Normal ve Emekli bordro parametreleri otomatik olarak alınabilir. Oluşturulan parametrelere, standart puantajlar girilerek, bordro oluşturma tarihini içeren parametrelerden otomatik olarak gün sayıları bordroya işlenebilir.Firma bazlı olarak parametre oluşturulabilir.