10.4.2 Kbs Raporu

Kimlik bildirim raporudur. Personelin adı, soyadı tc.kimlik bilgisi ile raporlama yapılabilir.

Last updated