10.4.3 Aylık İşgücü Çizelgesi

İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek ve yorumlamak adına 1 ve üzeri işçi çalıştıran kamu kuruluşları ile 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin bildirmekle yükümlü olduğu rapordur. ‘Rapor al’ butonu ile raporlanan veriler, xml olarak alınarak İşkur sayfasına yüklenir.

Raporlama için sicil kartlarında personelin cinsiyeti ve işkur işgücü durum bilgisi seçilmiş olmalıdır. (bknz.2.görsel)

Last updated