12.1 Kriter Grupları

Personel değerlendirmede kullanılacak kriterlerin tanımlandığı alandır. ‘+’ butonu ile açılan satıra istenilen kriter grubu eklenerek kaydedilir.

Last updated