3.2.6 Belgeler

Personel özlük dosyaları için alınan belgelerin sisteme girildiği alandır. İlgili belge için zorunlu parametresi aktif edilebilir. Alınan belge için belge eklendi işaretlenebilir. Alınan belgeler K.V.K.K. ‘ya uygun şekilde sistem üzerinde saklanabilir. Belge işlemler menüsünde ‘Doküman Ekle’ butonu ile belge görüntüleri sisteme yüklenebilir.

Last updated