9.1.4 Giriş Çıkış Açıklamaları

‘+’ butonu ile açılan satıra açıklama ve istenilen seçenekler (açıklamanın mahiyeti) aktif edilerek kaydedilir.

Last updated