15.3.5 K.K.T.C. İhtiyat Raporu (Yabancı)

Çalışma iznine tabi yabancı personele ait ihtiyat raporudur.

Last updated