10.3.7 Muhtasar Vergi Kontrol Raporu

Raporun alındığı döneme ait muhtasar beyannameye konu vergilerin kontrol raporudur. İstenilen ay, yıl seçilerek raporlama yapılabilir.

Last updated