3.1.1 Ücret ve Bordro

Personele ait sicil kartlarının tanımlandığı alandır. ‘+’ butonu ile açılan pencerede ücret ve bordro sekmesinde personelin adı, soyadı,işe giriş tarihi, eski şirketiden ödenen kümülatif vergi matrahı vb bilgiler doldurulur.

Sicil kartı içerisinde bulunan işlemler menüsünden personelin firması değiştirilebilir, eski çalışma bilgilerine ulaşılabilir, yıllık mesai raporu, aile üyeleri formu ve sicil askı listesi görüntülenebilir.

Last updated