8.3 Bütçe Detayı

Bütçe detayı ekranında tek ya da birkaç firmayı seçerek raporlama yapılabilir. Bütçe detayı işlemler menüsünde ‘Excel (Grup Başlıklı)’ butonu ile excel formatında alınabilir.

Last updated