9.4.7 Eğitim Analizi

Firma bazlı, departman bazlı ya da yaş bazlı olarak raporlama yapılabilir. Grafik olarak görüntülenebilir. Sürükle bırak yöntemi ile rapora dahil olması istenen seçenekler belirlenebilir.

Last updated