10.3.6 Bordro İcmal Raporu (Muhtasar)

Raporun alındığı döneme ait muhtasar beyannameye dahil olacak ücretlerin listelendiği rapordur.

Last updated