10.3.4 Aylık İcmal Raporu

Raporun alındığı döneme ilişkin firmanın personel maliyetini gösteren rapordur. Tüm bordro tipleri, tüm departmanlar, tüm gruplar ve tüm kanunların dahil olduğu rapor almak istenirse sadece firma adı seçilerek raporlama yapılmalıdır. Tek seçimler için filtre kullanarak raporlama yapılabilir.

Last updated