3.2.9 Eğitimler

Personele ait eğitimlerin girildiği alandır. Eğitimin türü, süresi vb. alanları gösterir. Eğitimler menüsünde;

Gerçekleşen: Personelin katıldığı, gerçekleşmiş eğitimlerin listelendiği sekmedir.

Planlanan: Personelin katılması planlanan, henüz gerçekleşmemiş eğitimlerin listelendiği sekmedir.

İptal: Personelin katılması planlanmış, katılım gerçekleşmeden iptal edilen eğitimlerin listelendiği sekmedir.

Last updated