3.2.5 Sağlık

Personelin sağlık bilgilerinin girildiği alandır. Aşı bilgileri, muayene tarihi, muayene son geçerlilik tarihi gibi alanlar doldurularak kaydedilir.

Last updated