9.4.2 Eğitmen Firmalar

Eğitim hizmeti alınacak firmaların tanımlandığı alandır. ‘+’ butonu ile açılan satıra şirket adı, unvanı, adresi vb. bilgileri eklenerek kaydedilir.

Last updated