14.8 Ekipman Bakım Yönetimi

İşletmenizdeki kalite yönetimi standartları çerçevesinde ekipman bakım yönetimi süreçleri, işletmenin ürün kalitesini ve operasyonel verimliliğini artırmak için önemlidir. Ekipman bakım yönetimi sürecinin temeli, uygun bir bakım stratejisinin belirlenmesidir.

Ekipman tipi girişi yapılan alandır.

İşletmenizdeki ekipmanlar için bakım anlaşmaları yaptığınız firmaların girişi yapılan alandır.

Ekipman girişi yapılan alandır.

Bakım anlaşması yaptığınız firmalar ile imzalanan sözleşmelerin girişi yapılan alandır.

Periyodik olarak yapılması planlanan veya yapılmış bakımların girişinin yapıldığı alandır.

Last updated