2.7 Bordro Tipleri

Bordro tiplerini yükle butonu ile standart bordro tipleri yüklenir. Yeni bir bordro tipi eklemek için açılan satıra bordro tipi yazılarak kaydedilir. Örneğin; sosyal yardım bordrosu, performansa dayalı bordro gibi. İlgili bordroya ait parametreleri tanımlamak için Tanımlar -> Aylık Parametreler menüsünden ilgili bordro tipine ait parametre tanımları yapılarak, kaydedilir.

Last updated