3.2.1.Ek Bilgi

Personele ait ek bilgilerin tanımlandığı alandır. Eğitim bilgileri, bildiği yabancı dil ve seviyeleri, nakil geldi ise nakil geldiği firma, gruba giriş tarihi ve Muhasebe entegrasyonunda kullanılacak olan muhasebe kodları vb. tanımlanarak kaydedilir.

Ek bilgi işlemler menüsünde (bknz. 3.görsel) çalışana ait önceki bilgiler görüntülenebilir.

Last updated