2.13 Muhasebe Hesap Tanımları

Firma Muhasebe Hesap Tanımları

Şirketinizde oluşturulmuş tüm bordrolara ait tutarların muhasebe entegrasyonunda aktarılacağı hesapların tanımlandığı alandır. Açılan satıra tanım yapılacak olan firma seçilerek, ilgili değerlerin takip edileceği hesap kodları girilerek kaydedilir. (Entegrasyon işleminin yapılabilmesi için ilgili döneme ait bordroların oluşturulmuş olması ve tanımlanan hesap kodlarının hesap planında açılmış olması gerekmektedir.)

Ek Kazanç Muhasebe Tanımları

Personellere yapılan ek kazanç ödemelerinin muhasebe entegrasyonunda aktarılacağı hesap kodlarının tanımlama alanıdır. Açılan satıra firma adı ilgili departman, ek adı ve muhasebe kodu yazılarak, kaydedilir.

Sicil Muhasebe Tanımları

Personellere (sicillere) ait muhasebe hesap kodlarının listelendiği alandır. İşlemler menüsünde Erp hesap oluştur butonu ile ilgili personele ait otomatik cari kodu açılabilir.

API Muhasebe Entegrasyonları

Last updated