8.1 Bütçe Parametre

‘+’ butonu ile açılan pencerede Parametre adı, parametreye ilişkin değerler girilerek kaydedilir.01.06.2023-01.0-7.2023 şeklinde iki parametre eklenebilir.

(Görselde belirtilen değerler örnek olup bir geçerliliği bulunmamaktadır.)

Ay ve gün sayılarını eklenir. (Gün sayıları resmî tatiller dahil edilerek yazılabilir. Örneğin ocak ayı 31 gibi.) Zam oranı alanına zam yapılacak dönem ve oran yazılarak kaydedilir. Farklı parametre için ana ekrandan tekrar '+' butonu ile yeni bir parametre oluşturulur. (Örneğin parametre adı emekli olarak belirlenip emekli bordro tipi için bütçe oluşturulabilir.)

Last updated