3.1.4 Performans Değerlendirmesi

İlgili personel için performans değerlendirmesi eklenen alandır. ‘+’ butonu ile açılan satıra ilgili personelin bağlı olduğu firma adı, soyadı, değerlendirmeye ilişkin kriter adı ve puan eklenerek kaydedilir.

Sicil kartları menüsünde; Hepsi: Tüm bordro tiplerinin görüntülendiği sekmedir.

Normal: Bordro tipi normal olanların listelendiği sekmedir.

Emekli: Bordro tipi Emekli olanların listelendiği sekmedir.

Stajyer: Bordro tipi Stajyer olanların listelendiği sekmedir.

İşyeri Hekimi: Bordro tipi işyeri hekimi olanların listelendiği sekmedir.

(1) Kısayol bordro oluşturma butonudur.

Sicil kartları işlemler menüsü içerisinden;

Sicil kartı oluşturma eğitim videosu izlenebilir,

Seçilen sicil kartları için yıllık izin hakedişleri hesaplanabilir,

Bordro oluşturulabilir,

Mail olarak hesap pusulası gönderimi yapılabilir,

SGK sayfasına erişilebilir,

Firma tanımları içerisinde çalışma bilgileri alanına (bknz.1.görsel).SGK sistem şifrelerimiz tanımlandı ise otomatik işe giriş- ayrılış bildirgeleri oluşturulabilir,

İçinde bulunan dönemde bordrosu oluşturulmamış personeller listelenebilir.

Sicil kartları yazıcı kulakçık ikonundan hesap pusulası, ilişik kesme formu, iş sözleşmeleri, çalışma belgesi vb. alınabilir.

Sicil kartları işlemler menüsünde ‘Sözleşme Yazdır’ butonu ile personele ait sözleşmeler yazdırılabilir.

Yeni bir sözleşme eklemek için ‘+’ butonu ile açılan pencereden ;

Başlık alanına sözleşmenin adı,

Yazı alanına sözleşme maddeleri,

İşlemler menüsünden ‘Kullanılabilir Alanları Aktar’ butonu ile istediğiniz alanları sözleşmeye ekleyebilirsiniz.

Sözleşmeye eklenmesini istenen alanlar aktif işaretlenerek sözleşmeye eklenir.

Sıra alanından numaralandırarak alanların hangi sırada geleceği ayarlanır.

Açıklama alanı hangi alan adı ile sözleşmeye ekleneceğini ifade etmektedir.

Grubu alanı, açıklama alanında aktifleştirilen bilginin hangi alanda gösterileceğini seçmeyi sağlar. Yazdır butonu ile hazırlanan sözleşmeyi yazdırabilir.

Last updated