14.2 Hedef Yönetimi

Hedef yönetimi, uzun vadeli başarı için kritik bir araçtır. Bu yönetim yaklaşımı, organizasyonun misyonunu, vizyonunu önemli ölçüde etkiler, hedefleri tanımlar, stratejiler geliştirir, bunları uygular ve son olarak performansı izler ve değerlendirir. İşletmenizin stratejik hedef yönetimi takibinin yapıldığı alandır.

Last updated